EvergeniusFx

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
1274
0
2
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
598
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
42680
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2643
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
8197
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3397
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1274
0
2
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
11
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
7002
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4399
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10867
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
245
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4300
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3203
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
32764
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
14510
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
37
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3305
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
301
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1908
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว