Alex_Bar13

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
2479
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2848
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3136
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10761
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
16494
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
19929
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
11382
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4451
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Online
17495
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5185
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3760
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5325
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4323
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1121
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3107
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4253
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1355
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
169
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
22
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
17
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
7214
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
EOSUSDT
EOS / Tether USD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
BTCUSDT
Bitcoin / Tether USD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว