XAUTUSD Shorts XAUTUSDSHORTS

XAUTUSDSHORTS BITFINEX
XAUTUSDSHORTS
XAUTUSD Shorts BITFINEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด

XAUTUSDSHORTS ชาร์ต

ซื้อขาย XAUTUSDSHORTS กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้บน TradingView เปิดบัญชี