SET50 INDEX FUTURES

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SET50 INDEX FUTURES สัญญา

สัญลักษณ์
วันหมดอายุ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
S50Z2023SET50 INDEX FUTURES (DEC 2023)
2023-12-28853.7+0.25%2.1856.0850.3
มีแรงขาย
S50F2024SET50 INDEX FUTURES (JAN 2024)
2024-01-30855.9+0.46%3.9859.5849.8
ปานกลาง
S50G2024SET50 INDEX FUTURES (FEB 2024)
2024-02-28855.5+0.04%0.3857.1855.5
S50H2024SET50 INDEX FUTURES (MAR 2024)
2024-03-28854.0−0.09%−0.8857.2853.9
มีแรงขาย
S50M2024SET50 INDEX FUTURES (JUN 2024)
2024-06-27852.3−0.06%−0.5854.8852.0
มีแรงขาย
S50U2024SET50 INDEX FUTURES (SEP 2024)
2024-09-27847.8−0.09%−0.8853.0847.8
มีแรงขาย