SET50 Index Futures

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SET50 Index Futures สัญญา

สัญลักษณ์
วันหมดอายุ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
S50H2024SET50 Index Futures (Mar 2024)
2024-03-28826.2−0.88%−7.3836.0825.7
มีแรงขายรุนแรง
S50J2024SET50 Index Futures (Apr 2024)
2024-04-29826.2−0.77%−6.4833.3826.1
มีแรงขายรุนแรง
S50K2024SET50 Index Futures (May 2024)
2024-05-30826.1−1.01%−8.4833.4826.1
S50M2024SET50 Index Futures (Jun 2024)
2024-06-27824.0−0.79%−6.6833.1823.5
มีแรงขายรุนแรง
S50U2024SET50 Index Futures (Sep 2024)
2024-09-27821.8−0.76%−6.3830.5821.2
มีแรงขายรุนแรง
S50Z2024SET50 Index Futures (Dec 2024)
2024-12-27822.0−0.74%−6.1830.4821.5
มีแรงขายรุนแรง