Gold/Turkish Lira XAUTRY

XAUTRY SAXO
XAUTRY
Gold/Turkish Lira SAXO
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

XAUTRY ชาร์ต

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด