FAUJI CEMENT CO.LTDFAUJI CEMENT CO.LTDFAUJI CEMENT CO.LTD

FAUJI CEMENT CO.LTD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

FCCL พื้นฐาน

FAUJI CEMENT CO.LTD กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ FCCL สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 0.72 PKR ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 0.78 PKR ซึ่งคิดเป็น -8.16% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 19.40 B PKR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 19.38 B PKR ก็ตาม ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ FCCL สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ