Crypto Total Market Cap Excluding Top 10 Dominance, %Crypto Total Market Cap Excluding Top 10 Dominance, %Crypto Total Market Cap Excluding Top 10 Dominance, %

Crypto Total Market Cap Excluding Top 10 Dominance, %

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

จุดข้อมูลที่สำคัญ

ราคาปิดก่อนหน้า
เปิด
ระยะของวัน
 —

เกี่ยวกับ Crypto Total Market Cap Excluding Top 10 Dominance, %

Bitcoin และเจ้านาย crypto อื่น ๆ เป็นส่วนสำคัญของตลาด crypto แต่จักรวาลของสกุลเงินดิจิทัลนั้นกว้างพอที่จะมีที่ว่างสำหรับเหรียญอื่น ๆ เช่นกัน เคยคิดไหมว่าตลาด crypto จะเป็นอย่างไรหากเราดึงมูลค่าตลาดของเหรียญ 10 อันดับแรกออกมา? มันจะเป็นภาพที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง จากนั้นเราสามารถคำนวณอัตราส่วนของสิ่งที่เหลืออยู่ของตลาด crypto ต่อมูลค่าตลาด crypto โดยรวม และนั่นคือสิ่งที่เราทำและสิ่งที่คุณเห็นบนแผนภูมิ — มันแสดงถึงการครอบงำของเหรียญอื่น ๆ ในตลาด และมันมากกว่าที่คุณคิด แน่นอนว่า altcoins มีทั้งขาขึ้นและขาลง แต่วิธีที่เกี่ยวข้องกับตลาด crypto ทั่วโลกทำให้เรานึกถึงปลาอื่นๆ อีกมากมายในมหาสมุทร

ดูไอเดียทั้งหมด 

การสรุปสิ่งที่อินดิเคเตอร์แนะนำ
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง