METSA BOARD OYJ AMETSA BOARD OYJ AMETSA BOARD OYJ A

METSA BOARD OYJ A

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

METSA พื้นฐาน

METSA BOARD OYJ A กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ METSA สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 0.06 EUR ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 0.05 EUR ซึ่งคิดเป็น 13.02% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 484.00 M EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 477.00 M EUR ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 0.01 EUR และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 500.57 M EUR ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ METSA สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ