CFDs ของน้ำตาล

SUGARUSD OANDA
SUGARUSD
CFDs ของน้ำตาล OANDA
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

SUGARUSD ชาร์ต

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

SUGAR NO. 11 FUTURES
 
   
NO. 11 SUGAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   
CFDs ของน้ำตาล
 
   

Breaking news