CRUDE OIL FUTURES (JAN 2016)
CLF2016 NYMEX

CLF2016
CRUDE OIL FUTURES (JAN 2016) NYMEX
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ภาพรวม
ไอเดีย

CLF2016 ชาร์ตสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า