MAXIS BERHADMAXIS BERHADMAXIS BERHAD

MAXIS BERHAD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MAXIS พื้นฐาน

MAXIS BERHAD กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ MAXIS สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 0.04 MYR ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 0.04 MYR ซึ่งคิดเป็น 24.02% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 2.60 B MYR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 2.49 B MYR ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 0.04 MYR และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 2.48 B MYR ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ MAXIS สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ