SHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER CO K.S.C.PSHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER CO K.S.C.PSHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER CO K.S.C.P

SHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER CO K.S.C.P

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
กลับไป

รายได้สุทธิ ของSHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER CO K.S.C.P

ข้อมูลประจำปี
‪0.00‬
ช่วงเวลา
มูลค่า
เปลี่ยนแปลง
% เปลี่ยนแปลง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ข้อมูลรายไตรมาส
‪0.00‬
ช่วงเวลา
มูลค่า
เปลี่ยนแปลง
% เปลี่ยนแปลง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-