Copper Cash CFD XCUUSD

XCUUSD GLOBALPRIME
XCUUSD
Copper Cash CFD GLOBALPRIME
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

ฟิวเจอร์สทองแดง
 
   
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองแดง
 
   
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างทองแดง (ดอลล่าร์สหรัฐฯ / ปอนด์)