CNY/RUB_TOM - CNY/RUB CNYRUB_TOM

CNYRUB_TOM MOEX
CNYRUB_TOM
CNY/RUB_TOM - CNY/RUB MOEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน