ฟิวเจอร์สอี-มินิ แนสแด็ก 100

NQ1! CME_MINI
NQ1!
ฟิวเจอร์สอี-มินิ แนสแด็ก 100 CME_MINI
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

ฟิวเจอร์สอี-มินิ แนสแด็ก 100 สัญญา

        
NQZ2021 E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (DEC 2021)
20211217.0015708.25-0.06%-9.5015773.5015672.75ขาย
NQH2022 E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (MAR 2022)
20220318.0015713.25-0.07%-10.2515779.2515681.75ขาย
NQM2022 E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (JUN 2022)
20220617.0015685.50-0.15%-23.5015730.5015685.50ขาย
NQU2022 E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (SEP 2022)
20220916.0015698.25-1.70%-270.7515698.2515698.25ขาย
NQZ2022 E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (DEC 2022)
20221216.0015696.50-1.70%-270.7515696.5015696.50ขาย
โหลดเพิ่ม