Mexican Peso Futures (Sep 2024)Mexican Peso Futures (Sep 2024)Mexican Peso Futures (Sep 2024)

Mexican Peso Futures (Sep 2024)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

Mexican Peso Futures (Sep 2024) สัญญา

สัญลักษณ์
วันหมดอายุ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
6MM2024Mexican Peso Futures (Jun 2024)
2024-06-170.05996+0.39%0.000230.059960.05954
มีแรงซื้อรุนแรง
6MN2024Mexican Peso Futures (Jul 2024)
2024-07-150.05969+0.39%0.000230.059690.05958
มีแรงซื้อรุนแรง
6MQ2024Mexican Peso Futures (Aug 2024)
2024-08-190.05936+0.37%0.000220.059360.05936
มีแรงซื้อรุนแรง
6MU2024Mexican Peso Futures (Sep 2024)
2024-09-160.05912+0.39%0.000230.059120.05884
มีแรงซื้อรุนแรง
6MV2024Mexican Peso Futures (Oct 2024)
2024-10-110.05887+0.38%0.000220.058870.05887
มีแรงซื้อรุนแรง
6MX2024Mexican Peso Futures (Nov 2024)
2024-11-180.05853+0.38%0.000220.058530.05853
มีแรงซื้อรุนแรง
6MZ2024Mexican Peso Futures (Dec 2024)
2024-12-160.05828+0.38%0.000220.058280.05828
มีแรงซื้อรุนแรง
6MF2025Mexican Peso Futures (Jan 2025)
2025-01-130.05803+0.38%0.000220.058030.05803
มีแรงซื้อรุนแรง
6MG2025Mexican Peso Futures (Feb 2025)
2025-02-140.05774+0.38%0.000220.057740.05774
มีแรงซื้อรุนแรง
6MH2025Mexican Peso Futures (Mar 2025)
2025-03-170.05747+0.38%0.000220.057470.05747
มีแรงซื้อรุนแรง
6MJ2025Mexican Peso Futures (Apr 2025)
2025-04-140.05723+0.39%0.000220.057230.05723
มีแรงซื้อรุนแรง
6MK2025Mexican Peso Futures (May 2025)
2025-05-190.05693+0.39%0.000220.056930.05693
มีแรงซื้อรุนแรง
6MM2025Mexican Peso Futures (Jun 2025)
2025-06-160.05669+0.39%0.000220.056690.05669
มีแรงซื้อรุนแรง
6MU2025Mexican Peso Futures (Sep 2025)
2025-09-150.05594+0.38%0.000210.055940.05594
มีแรงซื้อรุนแรง
6MZ2025Mexican Peso Futures (Dec 2025)
2025-12-150.05520+0.36%0.000200.055200.05520