Mexican Peso Futures (Apr 2024)Mexican Peso Futures (Apr 2024)Mexican Peso Futures (Apr 2024)

Mexican Peso Futures (Apr 2024)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

Mexican Peso Futures (Apr 2024) สัญญา

สัญลักษณ์
วันหมดอายุ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
เปลี่ยนแปลง
สูง
ต่ำ
Tech Rating
6MM2024Mexican Peso Futures (Jun 2024)
2024-06-170.05970+0.08%0.000050.059790.05967
มีแรงซื้อรุนแรง
6MN2024Mexican Peso Futures (Jul 2024)
2024-07-150.05939+0.25%0.000150.059430.05932
มีแรงซื้อ
6MQ2024Mexican Peso Futures (Aug 2024)
2024-08-190.05906+0.25%0.000150.059060.05906
มีแรงซื้อ
6MU2024Mexican Peso Futures (Sep 2024)
2024-09-160.05892+0.17%0.000100.058940.05892
มีแรงซื้อรุนแรง
6MV2024Mexican Peso Futures (Oct 2024)
2024-10-110.05857+0.24%0.000140.058570.05857
มีแรงซื้อ
6MX2024Mexican Peso Futures (Nov 2024)
2024-11-180.05823+0.24%0.000140.058230.05823
มีแรงซื้อ
6MZ2024Mexican Peso Futures (Dec 2024)
2024-12-160.05798+0.24%0.000140.057980.05798
มีแรงซื้อ
6MF2025Mexican Peso Futures (Jan 2025)
2025-01-130.05773+0.24%0.000140.057730.05773
มีแรงซื้อ
6MG2025Mexican Peso Futures (Feb 2025)
2025-02-140.05746+0.26%0.000150.057460.05746
มีแรงซื้อ
6MH2025Mexican Peso Futures (Mar 2025)
2025-03-170.05719+0.26%0.000150.057190.05719
มีแรงซื้อ
6MJ2025Mexican Peso Futures (Apr 2025)
2025-04-140.05695+0.25%0.000140.056950.05695
มีแรงซื้อ
6MK2025Mexican Peso Futures (May 2025)
2025-05-190.05666+0.27%0.000150.056660.05666
มีแรงซื้อ
6MM2025Mexican Peso Futures (Jun 2025)
2025-06-160.05642+0.23%0.000130.056420.05642
มีแรงซื้อ
6MU2025Mexican Peso Futures (Sep 2025)
2025-09-150.05569+0.20%0.000110.055690.05569
มีแรงซื้อ
6MZ2025Mexican Peso Futures (Dec 2025)
2025-12-150.05497+0.13%0.000070.054970.05497
มีแรงซื้อรุนแรง