FISET TUR CI
FSTU11F BMFBOVESPA

FSTU11F
FISET TUR CI BMFBOVESPA
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล

FSTU11F ชาร์ตกองทุนหุ้น

โปรไฟล์

ภาค: การเงิน
อุตสาหกรรม: กลุ่มบริษัททางการเงิน
ผลตอบแทนเงินปันผล: 0.00%

ข่าว