PHARMA MAR, S.A.PHARMA MAR, S.A.PHARMA MAR, S.A.

PHARMA MAR, S.A.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

PHM พื้นฐาน

PHARMA MAR, S.A. กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ PHM สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 0.12 EUR ในขณะที่ค่าประมาณการคือ -0.07 EUR ซึ่งคิดเป็น 271.43% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 37.97 M EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 34.17 M EUR ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 0.02 EUR และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 44.60 M EUR ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ PHM สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ