BIST BANKA
XBANK BIST

XBANK
BIST BANKA BIST
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

XBANK ชาร์ตดัชนี

โปรไฟล์

ดัชนี XBANK เรียกว่า BIST Bank เป็นดัชนีที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินทั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อิสตันบูล

ข่าว