spark image
Photo: Mohammad Alshahrani / Unsplash

หุ้นซาอุดิอาระเบีย: ถอยห่างจากน้ำมัน

29 สัญลักษณ์ที่อัปเดต:
ประเทศที่สวยงามและร้อนอย่างเห็นได้ชัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของตลาดที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ หลังจากเข้าร่วม WTO ในปี 2548 เศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียได้เห็นสภาพการณ์ในตลาดหุ้นที่ร้อนแรงขึ้นภายใต้การลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณน้ำมันสำรองที่กว้างขวางของราชอาณาจักร ตลาดหุ้นของซาอุดิอาระเบีย (TADAWUL) เป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับเก้าของโลก ดังนั้นจึงควรค่าแก่การจดบันทึกอย่างแน่นอน และเนื่องด้วยมันช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาน้ำมันและเปิดรับนักลงทุนต่างชาติ เศรษฐกิจก็มีเเต่ขึ้นกับขึ้น

นี่คือรายการที่ได้รับการดูแลตามข้อมูลของ TradingView และไม่ถือเป็นคำแนะนำ คุณควรทำการศึกษาข้อมูลด้วยตัวคุณเองก่อนทำการซื้อขายเสมอ