spark image
Photo: Dil / Unsplash

ญี่ปุ่น: ดินแดนแห่งหุ้นขาขึ้น

24 สัญลักษณ์ที่อัปเดต:
ตั้งแต่คอนโซลเกมไปจนถึงรถยนต์ที่คุณขับ ทีวีที่คุณดู หรือแม้แต่อุปกรณ์ที่คุณกำลังอ่านข้อความนี้ ในบางจุด ณ วันนี้ คุณอาจได้เคยใช้สินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่น เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและยังเป็นผู้นำเข้าและส่งออกรายใหญ่ด้วยแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในหลากหลายภาคส่วน ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักในด้านรถยนต์ เทคโนโลยี และหุ่นยนต์ ในขณะที่บริษัทต่างๆ ก็มีบทบาทสำคัญในการธนาคาร เกมส์คอมพิวเตอร์ การขนส่ง และสินค้าอุปโภคบริโภค

รายการนี้จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากหุ้นที่ทรงอิทธิพลที่สุดในตลาดหุ้นญี่ปุ่น ตลอดจนหุ้นที่เติบโตเร็วที่สุดและหุ้นที่นักวิเคราะห์มักให้คำแนะนำเสมอ รายการนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อขาย และเราขอแนะนำให้คุณทำการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนของคุณเองก่อนทำการซื้อขาย