spark image
Photo: Gian D. / Unsplash

หุ้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ให้ทั้งโลกเป็นสีเขียว

19 สัญลักษณ์ที่อัปเดต:
ไม่ง่ายเลยที่จะทำกิจกรรมใด ๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวาระรักษ์โลก ได้กลายเป็นศูนย์กลางของนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ เนื่องจากนโยบายต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติจากภาวะโลกร้อนและพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีบริษัทมากมายทั่วโลกที่ช่วยจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยมลพิษทั่วโลก ปฏิวัติพลังงานหมุนเวียน และก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ปลอดคาร์บอน หุ้นพลังงานสะอาด หุ้นสีเขียว หุ้นหมุนเวียน นี่คือปัจจัยขับเคลื่อนอันดับต้นๆ ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนสำหรับโลกใหม่ที่กล้าหาญใบนี้

รายการนี้จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากบริษัทที่อยู่ในระดับแนวหน้าของวาระรักษ์โลก สิ่งเหล่านี้ครอบคลุมถึงพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ: บริษัทผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ รายการนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อขาย และเราขอแนะนำให้คุณทำการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนของคุณเองก่อนทำการซื้อขาย

ข่าว

วันนี้ไม่มีข่าว
ปรากฎว่ายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดของโลก