spark image
Photo: Tim Mossholder / Unsplash

หุ้นความหลากหลาย: นายจ้างที่มีความหลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด

19 สัญลักษณ์
แรงงานในปัจจุบันมีอยู่มากมายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันที่สำคัญมากกว่าทุกสิ่ง บริษัทที่ทำหรือให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ จะถูกรวมเข้าในดัชนี Thomson Reuters D&I ซึ่งจัดอันดับองค์กรที่มีความหลากหลายและครอบคลุมมากที่สุดทั่วโลก มีคำกล่าวว่าบริษัทที่ดีที่สุดและบางทีอาจเป็นการลงทุนที่ดีที่สุด คือบริษัทที่พนักงานมีความสุขและมีความหลากหลายมากที่สุด Spark ของเราได้แสดงบางรายการที่มีอันดับสูงในดัชนี D&I แต่อย่าลืมศึกษาเกี่ยวกับบริษัทนั้นด้วยตัวคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน นี่ไม่ใช่คำแนะนำ