mohabemara0111

mooo Summer sessions 2

Forex session separator
สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยเจตนารมณ์หลักของ TradingView ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ต้องขอบคุณผู้เขียน! ที่ให้คุณใช้ได้ฟรี แต่การนำโค้ดนี้ไปใช้ในการเผยแพร่ซ้ำจะต้องอยู่ภายใต้ กฎระเบียบการใช้งาน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?