ตลาดคริปโต

มูลค่าตามราคาตลาด

ชาร์ตมูลค่าตลาดของคริปโตและ DeFi

ดูมูลค่าตลาดรวมของคริปโตซึ่งลดลง 1.81% จากเมื่อวาน มูลค่าตลาดของเหรียญ DeFi ลดลง3.23 % คุณจะพบกับมูลค่าตลาดของ Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP และสินทรัพย์คริปโต ในสกุลเงิน USD ที่นี่ เช่นเดียวกับเปอร์เซ็นต์ของ Bitcoin ที่มีอำนาจเหนือสกุลเงินดิจิทัลตัวอื่น ๆ

เงินทุนของตลาดสกุลเงินคริปโตทั้งหมดและปริมาณ, $

มูลค่าตลาดรวมของ DeFi, $

มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเทียบกับ DeFi, $

เงินทุนของตลาดทั้งหมด (ไม่รวมบิทคอยน์) และปริมาณ,$

ความเด่นด้านเงินทุนของตลาดทั้งหมด, %%