การคาดการณ์และการวิเคราะห์

Three Drives

รูปแบบ Three Drives เริ่มต้นถูกร่างขึ้นมาโดย Robert Prechter มันไม่ได้ถูกใช้บ่อยนักในการเทรด เนื่องจากมันยากที่จะถูกสังเกตเห็น และไม่ได้เป็นรูปแบบทั่วไปเหมือนกับรูปแบบ harmonic อื่นๆ โดยมันประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวของราคาแบบสมมาตรกันตาม Fibonacci โปรเจคชันในโครงสร้างแบบ 5 คลื่น โดยรูปแบบ Three Drives ถูกระบุได้ด้วยสาม drives ที่แตกต่าง, ต่อเนื่อง และสมมาตรกันในส่วนยอดหรือก้นที่ที่แต่ละ drive มีความสมบูรณ์ที่ 1.13, 1.27 หรือ 1.618 การสมมาตรกันทั้งราคาและเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และมันสำคัญที่จะไม่พยายามบังคับให้เป็นรูปแบบนั้นบนชาร์ต ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้น การตัดสินใจที่ดีที่สุดก็ คือ ไม่ต้องไปเทรดมัน

การกลับตัวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเมื่อ drive ลำดับที่สามเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เทรดเดอร์แบบ Conservative อาจมองหาการยืนยันอื่นๆ เพิ่มเติมว่า ราคากำลังทำการกลับตัว โดยราคาเป้าหมายสามารถถูกกำหนดได้ตามแต่ละเทรดเดอร์ แต่โดยทั่วไปแล้วก็จะยืดเหนือไปจาก retracement อันสุดท้าย หากรูปแบบล้มเหลว นี่สามารถชี้ได้ว่ามันน่าจะยังคงไปในทิศทางเดิมอย่างต่อเนื่อง รูปแบบ Three Drives สามารถเป็นได้ทั้งขาขึ้นหรือขาลง TradingView มี smart drawing tool ที่สามารถให้ผู้ใช้งานระบุรูปแบบราคานี้ได้บนชาร์ตแบบเห็นภาพ