การคาดการณ์และการวิเคราะห์

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) เป็นออสซิลเลเตอร์แบบโมเมนตัมที่ดี ซึ่งถูกใช้ในการวัดอัตราเร็ว (ความเร็ว) เช่นเดียวกับ การเปลี่ยนแปลง (ขนาด) ของการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีทิศทาง หลักๆ แล้ว RSI เมื่อถูกวาดกราฟออกมา จะทำให้เห็นภาพชัดในการเฝ้าดูทั้งความแข็งแรงและอ่อนแอของตลาดทั้งปัจจุบันและในอดีต ความแข็งแรงหรืออ่อนแอถูกอ้างอิงกับราคาปิดในช่วงเวลาของการซื้อขายที่กำหนด ซึ่งเป็นการสร้างตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือของการเปลี่ยนแปลงของราคาและโมเมนตัม ซึ่งได้รับความนิยมในสินทรัพย์ที่ชำระด้วยเงิน (ดัชนีหุ้น) และผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบเลเวอเรจ (ตราสารอนุพันธ์ทั้งหมด) RSI ได้พิสูจน์ว่าเป็นอินดิเคเตอร์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาที่น่าเชื่อถือ

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Relative Strength Index (RSI)