การศึกษาและการวิจัย

Triangle

รูปแบบสามเหลี่ยมเป็นรูปแบบที่ทำหน้าที่ต้านทานกันของทั้งสองแบบ ซึ่งหมายความว่าหลังจากแบ่งออก แนวโน้มอาจจะดำเนินการต่อหรือย้อนกลับไป โดยมีพื้นที่ 3 ประเภทของสามเหลี่ยมและสามเหลี่ยมทั้งหมดนี้ชี้ไปที่มูลค่าของภาพรวม ที่ใกล้คียงกันหรือได้สัดส่วนที่เท่าๆกัน (ซึ่งมูลค่ามีอยู่ 2 แบบและมีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกัน) การประเมินจากน้อยไปมาก (มูลค่าที่เพิ่มขึ้น มีเส้นแนวนอนเป็นแนวต้านและเส้นแนวโน้มการขึ้นรูปเป็นตัวสนับสนุน) มูลค่าที่ลดลง (จะมีเส้นแนวนอนทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนและเส้นแนวราบเป็นแนวต้าน) 
 
มูลค่าที่วิ่งขึ้นไปใกล้จุดสูงสุด (แนวโน้มเส้นที่จะมาบรรจบกัน) มีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสำเร็จ รูปแบบกราฟสามเหลี่ยมนี้จะสมบูรณ์และสำเร็จต่อเมื่อมูลค่าแตกออกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ในทางกลับกัน บุคคลที่ทำหน้าที่ในการซื้อ – ขายสินทรัพย์ทางการเงินที่มีแนวความคิดแบบอนุลักษ์นิยมหรือคิดแบบสมัยเก่า เค้าจะมองหาคำยืนยันหรือความเชื่อมั่น เป้าหมายสามารถประมาณได้โดยการวัดความสูงของด้านหลังของกราฟสามเหลี่ยมและขยายออกไปในทิศทางของการนำไปสู่จุดสำเร็จ ระดับความต้องการหรือจุดที่พอใจทั่วไปจะอยู่ด้านนอกของกราฟสามเหลี่ยม.