UnknownUnicorn32193864

US30 : Bat

ลดลง
Harmonic Pattern : Bat

ปัจจุบันราคาทำแพทเทิร์นฮาร์โมนิค Bat ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับ QML พอดี บวกกับมีสัญญาณ Hidden Divergence และ Divergence ใน LTF ให้เห็นด้วย

ถ้าใน LTF ราคามีการเปลี่ยนเทรนด์ หรือมีสัญญาณแท่งเทียน (Price Action) มีโอกาสสูงที่ราคาอาจจะปรับตัวลงได้ จึงน่าสนใจที่จะหาจังหวะเข้า Sell ตามรูปแบบแพทเทิร์น

กรณีราคาปรับตัวลง ต้องลุ้นให้หลุด Speed Line ก่อน ถ้าสามารถหลุดได้ แสดงว่ามีโอกาสที่ราคาจะลงต่อไปถึงเป้าแรกของแพทเทิร์นที่ 38.2 AD ได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ