Thatchai789

tffif

เพิ่มขึ้น
SET:TFFIF   THAILAND FUTURE FUND
ตอนนี้น่าเก็บสะสม ถ้าหลุดเส้นปะเหลืองล่างหนี เป้าเส้นปะเหลืองบน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ