HumanGraphy

หนึ่งในเคสที่อาจเป็นไปได้ของ TFEX (พักจบแบบ Ending Diagonal)

ลดลง
TFEX:S50U2020   SET50 Index Futures
หนึ่งในเคสที่อาจเป็นไปได้ของ TFEX (พักจบแบบ Ending Diagonal)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ