AunZzZ

Rpc แท่งเทียน dragonfly doji

เพิ่มขึ้น
SET:RPC   RPCG PUBLIC CO LTD
วันนี้ได้ทำ แท่งเทียน dragonflydoji ในขาลง ทำให้มีโอกาสกลับตัว เป็นขาขึ้น ของรอบนี้ เราต้องมาดูในวันพรุ่งนี้ว่า แท่งเทียนจะปิดเขียวได้หรือไม่ เพื่อยืนยันการกลับตัวที่ชัดเจนครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ