OhManLan

When Moon?

การศึกษา
COINBASE:ETHUSD   อีเธอร์เลียม
When Moon? คือคำถาม MEME ที่ถูกนำมาพูดกันอย่างแพร่หลายในชุมชนนักเทรด Crypto ว่าเมื่อใดราคาจะพุ่งขึ้นอีกครั้ง

โดยมักจะได้ยินบ่อยในช่วงที่ตลาดอยู่ในเทรนขาลงหรือราคาไม่ปรับขึ้นเป็นเวลานาน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ