OhManLan

TO THE MOON

การศึกษา
COINBASE:ETHUSD   อีเธอร์เลียม
หากคุณได้อยู่ในตลาด Crypto คุณก็น่าจะได้ยินวลีที่ว่า "To The Moon" อยู่บ่อยครั้งบนโซเชียลมีเดีย

"To The Moon" คือ ศัพท์แสลงที่ใช้เพื่ออธิบายถึงการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของราคา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ