KKTradeJournal

BTC 1D _ 05.07.2024

ลดลง
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
ภาพรวม BTC ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณ bullish
mark structure และ POI BUY เพื่อหาช่วงราคาที่มีโอกาสลงไปถึงได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ