ZeeGOD

BTCUSD TF 1h Look like the bull

เพิ่มขึ้น
ZeeGOD ที่อัปเดต:   
COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์

Stochastic RSI = overbought !!

Entry 37500$
Tp = 40000$
SL = 36000$

R : R = 2.5

NFA
ความคิดเห็น:
ราคาหลุด Low แล้วครับ !!!!

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ