OhManLan

STOP LOSS สิ่งธรรมดา ง่าย ๆ ที่สำคัญมาก แต่ทำกันได้ยาก

การศึกษา
COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์
STOP LOSS (หยุดสูญเสีย) คือ การรักษาเงินในพอร์ตการลงทุนของเราไว้ เพื่อไม่ให้มูลค่าของพอร์ตการลงทุนลดลงไปมากกว่านี้

2 จุดประสงค์หลักของ Stop loss
- ใช้เพื่อหยุดการขาดทุน (บางคนจะเรียกว่า Cut loss)
- ใช้เพื่อปกป้องกำไร หยุดสูญเสียกำไร (บางคนจะเรียกว่า Stop profit)// OhManLan // // OhManLan // // OhManLan //
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ OhManLan ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ