UnknownUnicorn32193864

BTC : Bat Pattern

เพิ่มขึ้น
BINANCE:BTCUSD   บิทคอยน์
Harmonic Pattern : Bat

ปัจจุบัน BTC ทำแพทเทิร์นฮาร์โมนิค Bat และมีสัญญาณ Hidden + Regular Divergence ใน TF Day พอดี เป็นการบ่งบอกว่าราคามีโอกาสปรับตัววิ่งขึ้นต่อตามเทรนด์ได้

ถ้าใน LTF ราคามีการเปลี่ยนเทรนด์ หรือมีสัญญาณแท่งเทียน (Price Action) มีโอกาสสูงที่ราคาอาจจะปรับตัวขึ้นต่อได้ จึงน่าสนใจที่จะหาจังหวะเข้า Buy ตามรูปแบบแพทเทิร์น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ