OhManLan

แนวโน้ม (Trend)

การศึกษา
COINBASE:BTCUSD   บิทคอยน์
แนวโน้ม (Trend) คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา ซึ่งจะมีอยู่ 3 แนวโน้ม

1.)แนวโน้มขาขึ้น (Up Trend)
คือ ทิศทางของราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นและสร้างฐานราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ
หรือจะพูดง่าย ๆ ก็คือการที่ราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน

- Low ใหม่จะสูงกว่า Low ก่อนหน้า
- High ใหม่จะสูงกว่า High ก่อนหน้า

## -- ## -- ## -- ## -- ## -- ##

2.)แนวโน้มขาลง (Down Trend)
คือ ทิศทางของราคาที่ปรับตัวต่ำลงเรื่อย ๆ
หรือจะพูดง่าย ๆ ก็คือการที่ราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลงเรื่อย ๆ พร้อมกับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อย ๆ เช่นกัน

- Low ใหม่จะต่ำกว่า Low ก่อนหน้า
- High ใหม่จะต่ำกว่า High ก่อนหน้า

## -- ## -- ## -- ## -- ## -- ##

3.)แนวโน้มด้านข้าง (Sideway Trend)
คือ ทิศทางของราคาไม่มีทิศทางที่แน่นอน จะลงก็ไม่ลง จะขึ้นก็ไม่ขึ้น
หรือจะพูดง่าย ๆ ก็คือเคลื่อนที่ออกด้านข้าง

- Low ใหม่จะต่ำกว่าและสูงกว่า Low ก่อนหน้าก็ได้ สลับกันไปมาโดยเคลื่อนที่ออกด้านข้าง
- High ใหม่จะต่ำกว่าและสูงกว่า High ก่อนหน้าก็ได้ สลับกันไปมาโดยเคลื่อนที่ออกด้านข้าง// OhManLan // // OhManLan // // OhManLan //
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ OhManLan ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ