OhManLan

เป้าหมายในเทรด ...ต้องรู้จักแยกแยะ

การศึกษา
INDEX:BTCUSD   บิทคอยน์
เทรดแบบมีเป้าหมาย กับเทรดแบบเพ้อฝัน มันต่างกัน
มีเป้าหมายแล้ว ...จะสำเร็จได้ ก็ต้องรู้จักแยกแยะให้เป็น

1.เป้าหมายที่เป็นไปได้ และสามารถทำได้
2.เป้าหมายที่เป็นไปได้ แต่ยังไม่สามารถทำได้

ต้องรู้จักความพอดี
- ถ้าโฟกัสข้อ 1 มากเกินไป ก็จะไม่พัฒนา
- ถ้าโฟกัสข้อ 2 มากเกินไป ก็จะเป็นการมโนเพ้อฝัน

***เป้าหมายที่มีเวลาเข้ามาบีบด้วย อาจจะส่งผลให้การตัดสินใจนั้นไม่เป็นกลาง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ