PhysioGuy

BEM อาจจะลงมาอีกนิดแล้วกลับขึ้นไป น่าจะได้เห็น 10 บาท

SET:BEM   BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL
BEM อาจจะลงมาอีกนิดแล้วกลับขึ้นไป น่าจะได้เห็น 10 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ