surecanweight

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Gauteng
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
589
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
8
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
9
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
36
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
South Africa
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
25424
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Online Helsinki, Finland
52761
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
South Africa
545
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Cape Town, South Africa
311
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
South Africa
409
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
531
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
South Africa
745
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
London
136
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
45760
0
30
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
217
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Online
56
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
374
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
London, United Kingdom
219
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
106
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Botswana, Gaborone
973
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
WEZ
WESIZWE PLATINUM LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
SNH
STEINHOFF INT HLDGS N.V.
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
HPB
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
VKE
VUKILE PROPERTY FUND LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
GLD
NEW GOLD ISSUER LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
SDO
STADIO HOLDINGS LIMITED
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
SPP
THE SPAR GROUP LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
REM
REMGRO LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
GFI
GOLD FIELDS LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
TSX
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
MND
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
MTM
MOMENTUM MET HLDGS LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
NHM
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
CGR
CALGRO M3 HLDGS LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
RSG
RESOURCE GENERATION LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
EUZ
EUROPA METALS LIMITED
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
INP
INVESTEC PLC
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
TFG
THE FOSCHINI GROUP LIMITED
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ANG
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ARI
AFRICAN RAINBOW MIN LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
TBS
TIGER BRANDS LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
GND
GRINDROD LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
PAN
PAN AFRICAN RESOURCE PLC
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
CLS
CLICKS GROUP LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
COH
CURRO HOLDINGS LIMITED
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
APN
ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
RNG
RANDGOLD & EXPL CO LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ABG
ABSA GROUP LIMITED
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
DSY
DISCOVERY LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
SLM
SANLAM LIMITED
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
PFG
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
TKG
TELKOM SA SOC LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
WHL
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ADI
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
HAR
HARMONY GM CO LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
CSB
CASHBUILD LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว