laszlocsongor

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Almost Everywhere
96
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
20599
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United Kingdom
44
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
626
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
24787
1
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
London, UK
1586
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
27
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
9425
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
23063
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
42805
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Portugal
8819
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Great Britian
8763
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
New York, USA
28981
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Hungary
8073
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
London
470
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1799
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ผู้ใช้งานไม่ติดตามสัญลักษณ์ใดๆเลย
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว