VladTempes

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
14
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
24
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Peru
105
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Poland
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
366
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
945
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
62
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
16
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Greece
4594
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
São Paulo, Brazil
9460
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
8251
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10587
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Toronto, Canada
14560
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3646
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4966
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
22828
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United Kingdom
17445
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Online Ukraine
1969
0
9
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Indonesia
36192
0
24
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
98358
0
60
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3168
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Online United States
7064
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
AMZN
Amazon.com, Inc.
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
XPMBTC
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว