Trading_Freaks

ถูกระงับชั่วคราว
ผู้ใช้งานท่านนี้ได้ถูกแบนเนืองจากฝาฝืนระเบียบและแนวปฏิบัติภายในบ้าน การแบนมีผลบังคับกับกิจกรรมที่เกียวข้องกับโชเชียวหรือชุมชนเท่านั้น การแบบไม่มีผลกับการ ใช้งานชาร์ต ตีพิมพ์ไอเดีย แสดงความคิดเห็นหรืออื่นๆ การบริการต่างๆบนแพลตฟอร์มยังใช้งานได้ตามปกติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
13
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
11
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
11347
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
25429
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3426
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
7277
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
158
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
19736
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5382
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5551
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
11777
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1087
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2536
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
129793
43
237
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
29942
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
24863
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
90173
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
34725
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
72994
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
65495
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5275
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
23117
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
NIFTYH2022
S&P CNX NIFTY INDEX FUTURES (MAR 2022)
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
XRPUSDT
XRP / TetherUS
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
SUNPHARMA
SUN PHARMACEUTICAL
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
BAJFINANCE
BAJAJ FINANCE LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ADANIPORTS
ADANI PORT SPECIAL
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
RELIANCE
RELIANCE INDS
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
BATAINDIA
BATA INDIA
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
SBIN
STATE BK OF INDIA
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
HDFCBANK
HDFC BANK
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
TCS
TATA CONSULTANCY S
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
EICHERMOT
EICHER MOTORS
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
STAR
STRIDES PHARMA SCI
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
NATURALGAS
Natural Gas
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
TECHM
TECH MAHINDRA
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
CRUDEOILN2020
CRUDE OIL FUTURES (JUL 2020)
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
MINDACORP
MINDA CORP LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ONGC
OIL & NATURAL GAS
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
INFY
INFOSYS LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
TATAGLOBAL
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
TITAN
TITAN COMPANY LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
MARICO
MARICO LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
BAJAJ_AUTO
BAJAJ AUTO LTD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว