TAFX

เกี่ยวกับฉัน https://t.me/tafx_forex
เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United state
23
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Nigeria
4
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Accra | London
9
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Online SALEM
11
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
7
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
12
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Pakistan
39
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2706
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
SINGAPORE AND SHANGHAI
105660
0
21
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United States
4438
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Austria/Germany
7782
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Helsinki, Finland
52979
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
29805
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
58044
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Sarajevo
16075
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
13434
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Indonesia
36196
0
24
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Australia
13733
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Austria
535
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
69991
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United Kingdom
5171
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
20321
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
85
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
GBPUSD
British Pound/U.S. Dollar
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว