Samirp01

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
NY
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
12
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
23
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Online
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Canada
2043
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10575
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
11137
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4256
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
18009
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
London
414
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
38
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
SF Bay Area
90
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
195
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Frankfurt am Main
98
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Bishkek
1696
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Atlanta
596
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
43442
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Different Earth
9136
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Austin, TX
1186
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United Kingdom
444
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Hyperledger
3264
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
21728
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United States
38317
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
61
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
SPY
SPDR S&P 500 ETF TRUST
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว