SIGPokerKing

Premium
เกี่ยวกับฉัน CFA, CMT, PM
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Princeton, NJ
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
610
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Nederland
14
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
34
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Switzerland
899
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
21
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
16
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
9
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
74
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Plato‘s cave
16
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
20243
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Berlin
10
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
$aint Petersburg
2180
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
.gg/powb
2534
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Sydney, Australia
8040
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Netherlands
42665
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
New York
660
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Switzerland - Geneva area
2301
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1099
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Zimbabwe
910
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
23343
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4264
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
41762
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1435
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Your Heart 💜
13316
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
London, United Kingdom
9715
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
🌎
1063
0
2
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1102
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ETHUSD
Ethereum / U.S. dollar
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
BTCUSD
Bitcoin / U.S. dollar
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
BTCUSD
BTC/USD
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว